Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Κενή Θέση στην Κοινοπολιτεία - 03/06/2010


Η Γραμματεία της Κοινοπολιτείας καλεί τα κράτη μέλη να εισηγηθούν άτομα για διεκδίκηση της θέσης: Human Rights Advisor, Human Rights Unit. Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να φτάσουν στη Γραμματεία, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.thecommonwealth.org.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:26:27 PM