Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών - 10/06/2013


Στις 4-6 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο η συνεδρία της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών (σε σύνθεση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) όπου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα των περιουσιακών δικαιωμάτων των ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων, στο πλαίσιο της διαδικασίας επίβλεψης της εκτέλεσης της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της Τέταρτης Διακρατικής Προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας.


Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ικανοποίησή του για την υιοθετηθείσα Απόφαση, στην οποία, παρά τις έντονες προσπάθειες της Τουρκίας, δεν συμπεριελήφθη πρόνοια για τερματισμό της εξέτασης του θέματος. Αντιθέτως, επιτεύχθηκε η αναβολή συζήτησης προκειμένου να εξακριβωθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα των τουρκικών μέτρων και η δυνατότητα – ή μη – των ελληνοκυπρίων εγκλωβισμένων και των νόμιμων δικαιούχων τους να διατηρούν ή/και να επανακτούν τις περιουσίες τους ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.

Στην Απόφασή της, η Επιτροπή Αν. Υπουργών του ΣτΕ, ανάμεσα σε άλλα, καλεί ενδιαφερόμενες Αντιπροσωπείες όπως υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Τουρκία, σχετιζόμενες με τις παραβιάσεις του Δικαστηρίου, όσον αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα των ελληνοκυπρίων εγκλωβισμένων και των κληρονόμων τους. Στην Απόφαση αναφέρεται, επίσης, ότι το θέμα θα επανέλθει προς εξέταση το αργότερο σε ένα χρόνο (Ιούνιος 2014) λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις που θα έχει δώσει η Τουρκία στις ερωτήσεις που θα υποβληθούν.

Είναι γεγονός όμως ότι η συχνή ενασχόληση και ο χρόνος που αναλώνει η Επιτροπή στις υποθέσεις που άπτονται του Κυπριακού προβλήματος επιφέρει κόπωση και ενίοτε αντίθετα αποτελέσματα. Εν προκειμένω, κατά την τελευταία συνεδρία, η Γραμματεία του Οργανισμού, συνεπικουρούμενη από αριθμό χωρών, μεταξύ των οποίων και ορισμένες που δεν θεωρούνται οπωσδήποτε φίλα προσκείμενες προς την Τουρκία, στήριξαν τον τερματισμό των συζητήσεων επί του θέματος.

Σημειώνεται επιπλέον, ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής στο Στρασβούργο συζητήθηκε εκ νέου η μη συμμόρφωση της Τουρκίας στην καταβολή της δίκαιης ικανοποίησης στην υπόθεση Βαρνάβα κ.ά. κατά της Τουρκίας, με την Επιτροπή να καλεί την Τουρκία με εμφαντικό τρόπο όπως καταβάλει την επιδικασθείσα αποζημίωση που απεφάσισε το Δικαστήριο. Η Επιτροπή κάλεσε την Γραμματεία, σε αντίθετη περίπτωση, να ετοιμάσει σχέδιο Ενδιάμεσου Ψηφίσματος ενόψει της συνεδρίας του προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Με τις υιοθετηθείσες Αποφάσεις, που αποτελούν το επιστέγασμα των συστηματικών προσπαθειών των αρμόδιων Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, δίδεται σαφές μήνυμα στην Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της και να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Το αποτέλεσμα της συνεδρίας επαναβεβαιώνει την αποφασιστικότητα των Κρατών-Μελών του ΣτΕ να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα οδηγήσουν την Τουρκία στην πλήρη συμμόρφωσή της με τις Αποφάσεις του Δικαστηρίου, προτού εξετάσουν ενδεχόμενο τερματισμό της επίβλεψης εκτέλεσης των σχετικών Αποφάσεων του ΕΔΑΔ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:44:06 PM