Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες - 21/05/2013


Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.


Στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου του Συμβουλίου βρίσκονταν οι συζητήσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 της ΕΕ καθώς και η προετοιμασία της αυριανής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την οποία θα απασχολήσουν, κυρίως, θέματα ενέργειας και φορολογίας.

Κατά τη συζήτηση για το ΠΔΠ ο κ. Υπουργός τόνισε την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας και σημείωσε ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργαστούν για να καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα και να σταλούν τα σωστά μηνύματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Ανέφερε, επίσης, ότι η Κύπρος συμφωνεί με την εισήγηση για αυξημένη κατανομή των πόρων κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του ΠΔΠ, ιδιαίτερα σε τομείς όπου είναι αναγκαίοι και επισήμανε χαρακτηριστικά την πρωτοβουλία απασχόλησης νέων.

Σε παρέμβασή του στη διάρκεια της συζήτησης για την προετοιμασία της αυριανής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Κασουλίδης χαιρέτισε το γεγονός ότι το θέμα της φορολογίας βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφού, ανάμεσα σε άλλα, θα δημιουργήσει δυναμική ώστε οι φορολογικές αρχές μας να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία για καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής.

Αναφορικά με την ενέργεια, ο Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε το κείμενο των Συμπερασμάτων και το γεγονός ότι η ενέργεια ανήκει στις αρμοδιότητες της Ένωσης. Επέστησε την προσοχή στην ενεργειακή απομόνωση νησιώτικων κρατών μελών, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Μάλτα και την Κύπρο. Σε σχέση με την ανάπτυξη των ενδογενών πηγών ενέργειας, τόνισε ότι ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να ενισχυθούν για να χρησιμοποιούν ίδιους πόρους για την εκμετάλλευση της ΑΟΖ τους, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

O Υπουργός Εξωτερικών θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη στις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:44:17 PM