Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Κενή θέση Βοηθού Γενικού Γραμματέα της Κοινοπολιτείας - 26/01/2010


Η Αναπληρωτής Γενική Γραμματέας της Κοινοπολιτείας κα Masire-Mwamba, καλεί τα κράτη μέλη να εισηγηθούν άτομα για διεκδίκηση της θέσης Βοηθού Γενικού Γραμματέα της Κοινοπολιτείας.


Η τελευταία ημέρα υποβολής των σχετικών αιτήσεων είναι η 19η Φεβρουαρίου 2010. Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.thecommonwealth.org.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:24:29 PM