Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων για πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 16.01.15 - 16/01/2015


Σε συνέχεια της γνωστοποίησης του Υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4779 και ημερομηνία 20.6.2014, με τον Αριθμό 291 και υπό τον τίτλο «Πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ειδικού γραπτού διαγωνισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει την τελική κατάταξη των υποψηφίων, μετά την προφορική εξέταση των υποψηφίων, ενώπιον της ειδικής εξεταστικής επιτροπής υπό τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών.


Ο υποψήφιος που κατετάγη πρώτος, μετά την πρόσθεση του αποτελέσματος της γραπτής και προφορικής εξέτασης, έχει επιλεχθεί για την πλήρωση της μιας θέσης Λειτουργού/Συνεργάτη στη ΜΑΕΕ και θα ενημερωθεί σχετικά με επιστολή.

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα των Τελικών Αποτελεσμάτων..Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:25 PM