Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Παρουσίαση εθνικής έκθεσης Κυπριακής Δημοκρατίας στο μηχανισμό Οικουμενικής Περιοδικής Ανασκόπησης (UPR), Γενεύη, 29 Ιανουαρίου 2019


Στις 29 Ιανουαρίου 2019, η Κυπριακή Δημοκρατία θα παρουσιάσει την τρίτη εθνική της έκθεση αναφορικά με την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κύπρο, στο πλαίσιο της 32η Συνόδου της Ομάδας Εργασίας της Οικουμενικής Περιοδικής Ανασκόπησης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διεξάγεται στη Γενεύη. Η Οικουμενική Περιοδική Ανασκόπηση είναι ο μοναδικός οικουμενικός μηχανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος παρέχει την ευκαιρία σε όλα τα κράτη να παρουσιάσουν μεταξύ άλλων την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και τις βέλτιστες πρακτικές στο πεδίο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Κύπρος θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει στις ερωτήσεις που θα τεθούν κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας Συνόδου καθώς και να λάβει συστάσεις από άλλα Κράτη αναφορικά με την βελτίωση της κατάστασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη χώρα μας.

Η πρώτη Οικουμενική Περιοδική Ανασκόπηση της Κύπρου πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2009, ενώ η δεύτερη τον Φεβρουάριο του 2014.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας της ΚΔ, κ. Λήδα Κουρσουμπά θα ηγηθεί της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και θα παρουσιάσει την εθνική έκθεση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένει τη συμμετοχή των άλλων Κρατών για έναν εποικοδομητικό διάλογο και δεσμεύεται να λάβει σοβαρά υπόψη τις συστάσεις που θα προκύψουν από την Οικουμενική Περιοδική Ανασκόπηση. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προς την προώθηση και προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο.Τελευταία Ενημέρωση στις: 28/01/2019 02:24:51 PM