Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου - 05/06/2008


Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Gordon Brown διά του παρόντος εγκαθιδρύουν πλαίσιο για ανάπτυξη μιας ισχυρότερης σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Μία επανενωμένη Κύπρος θα τερματίσει τη σύγκρουση στο νησί και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευημερία του λαού της Κύπρου. Η ενωμένη Κύπρος θα μπορεί να συμβάλει περισσότερο στη σταθερότητα της περιοχής και θα ενδυναμώσει την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Ως εκ τούτου το Ηνωμένο Βασίλειο επιδοκιμάζει τους αρχηγούς των δύο κοινοτήτων για τη διαδικασία που συμφωνήθηκε την 21η Μαρτίου και την 23η Μαΐου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργασθούν στους κάτωθι τομείς:

• Οι δύο χώρες δεσμεύονται να εργασθούν από κοινού για την επανένωση του νησιού. Ο στόχος είναι μία συνολική και διαρκής λύση βασισμένη σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και πολιτική ισότητα, όπως καθορίσθηκε από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ. Αυτή η λύση πρέπει να βασίζεται σε μια κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια.

• Οι δύο χώρες υποστηρίζουν την εν εξελίξει διαδικασία στο πλαίσιο των Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε πλήρεις διαπραγματεύσεις σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από τους δύο ηγέτες.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κυπριακή Δημοκρατία θα εργασθούν με τα Ηνωμένα Έθνη, με σχετική υποστήριξη από την ΕΕ, για να διασφαλίσουν την επιτυχή κατάληξη της εν εξελίξει διαδικασίας και την επίτευξη μίας συμφωνημένης λύσης που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων, το συντομότερο δυνατό.

• Οι δύο χώρες επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους στις εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους όπως απορρέουν από τις Συνθήκες του 1960.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο επαναλαμβάνει τη δέσμευση του στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ιδιότητα του της εγγυήτριας χώρας. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει πλήρως να σέβεται τα υφιστάμενα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 541 και 550. Ως εκ τούτου το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υποστηρίξει οποιεσδήποτε ενέργειες που δυνατό να οδηγήσουν στη διχοτόμηση του νησιού ή την αναγνώριση ή την αναβάθμιση οποιασδήποτε ξεχωριστής πολιτικής οντότητας στο νησί.

• Επιπλέον, οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού με εποικοδομητικό τρόπο σε όλα τα θέματα που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κυπριακή Δημοκρατία επαναβεβαιώνουν την υποστήριξή τους σε μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική ολοκλήρωση του νησιού σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ της 26ης Απριλίου 2004 και στη συμβολή στην προετοιμασία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας για επανένωση και πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στη βάση του Πρωτοκόλλου 10 της Συνθήκης Προσχώρησης.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο επιδοκιμάζει τα μέτρα που λήφθηκαν και προτάθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία προς όφελος της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα εργασθεί από κοινού με την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να συμβάλει στην προώθηση περαιτέρω επαφών μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας ώστε να υποστηριχθεί η επανένωση του νησιού.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει τη θετική πρόταση που έγινε από την Κυπριακή Δημοκρατία με στόχο τη δημιουργία μίας διαδικασίας αξιολόγησης τίτλων σπουδών για διευκόλυνση των Τουρκοκυπριακών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα συνεργασίας.

• Το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει να συνεχίσει να ενημερώνει τους πολίτες του για τη νομική ισχύουσα κατάσταση στην Κύπρο σχετικά με το περιουσιακό και για τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

• Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εγκαθιδρύσουν ένα πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας σε σειρά ζητημάτων προτεραιότητας. Θα προσδιορίσουν κοινά ενδιαφέροντα μεταξύ των δύο κρατών, βασισμένα στο κοινό νομικό πλαίσιο, διοικητικές δομές, οικονομική συμπληρωματικότητα, ανθρώπινες επαφές και κοινά στρατηγικά συμφέροντα.

• Αυτή η συνεργασία θα αναπτυχθεί μέσω ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης και απευθείας συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς. Οι τομείς που θα καλυφθούν θα προσδιορισθούν, θα αναπτυχθούν και θα προσαρμοσθούν από τους διπλωματικούς εκπροσώπους στο Λονδίνο και τη Λευκωσία. Οι αρχικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν:

- Παιδεία και υγεία: σχολεία, ανώτερη εκπαίδευση, τεχνική, επαγγελματική παιδεία και κατάρτιση,
- Αστυνομία και θέματα ασφάλειας: οργανωμένο έγκλημα, αντιτρομοκρατία, λαθρομετανάστευση, οδική ασφάλεια και χουλιγκανισμός των γηπέδων,
- Οικονομικά και εμπορικά ζητήματα: ανταγωνιστικότητα, έρευνα και ανάπτυξη, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ενέργεια και περιβάλλον,
- Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας: η Κυπριακή Δημοκρατία προσχωρεί σήμερα στο «Κάλεσμα για Δράση». Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κυπριακή Δημοκρατία σθεναρά υποστηρίζουν την ανάγκη για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ που θα συμφωνηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου,
- Ολυμπιακοί Αγώνες: θα εργασθούμε από κοινού για να προσδιορίσουμε περιοχές συνεργασίας εν όψει της προετοιμασίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου του 2012.

• Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εγκαθιδρύσουν στενότερο διάλογο στις Βρυξέλλες, Λονδίνο και Λευκωσία σε θέματα ΕΕ όπου έχουν κοινά συμφέροντα (πχ για προαγωγή πιο αποτελεσματικής κοινωνικής διάστασης και συνεργασίας σε θέματα σχετικά με Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, φορολογία, αναθεώρηση προϋπολογισμού, κλιματικών αλλαγών).

• Εν όψει της προετοιμασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προεδρία της ΕΕ το 2012, το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσφερθεί να μοιραστεί την εμπειρία του, συμπεριλαμβανομένων και εσωτερικών αποσπάσεων.

• Οι δύο χώρες θα έχουν επίσης τακτικό διάλογο σε θέματα ΕΕ / Τουρκίας, όπου συμμερίζονται το στόχο της πλήρους ένταξης εφόσον όλες οι προϋποθέσεις θα έχουν πληρωθεί. Οι δύο χώρες συμφωνούν στην ανάγκη η Τουρκία να εκπληρώσει τις εκκρεμούσες υποχρεώσεις της έναντι όλων των κρατών μελών σύμφωνα με το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο και τη Δήλωση της ΕΕ της 21ης Σεπτεμβρίου 2005. Οι δύο χώρες θα επιδιώξουν διάλογο συζητώντας, σε αρχικό στάδιο, θέματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για διευκρίνιση και επίλυση υφιστάμενων δυσκολιών.

• Αυτό το πρόγραμμα δράσης θα υλοποιηθεί μέσω εξαμηνιαίων αναθεωρήσεων σε Υπουργικό επίπεδο στη Λευκωσία ή στο Λονδίνο και τακτικών συζητήσεων μεταξύ των Υπάτων Αρμοστειών και των Κυβερνήσεων στις πρωτεύουσες. Επιπλέον θα υλοποιηθεί μέσω επαφής μεταξύ των αντιπροσωπειών στις Βρυξέλλες και τη Νέα Υόρκη. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος θα επιδιώξουν επίσης την πραγματοποίηση ετήσιου Κυπροβρετανικού φόρουμ για συζήτηση συγκεκριμένων ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:08:00 PM