Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ για τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας - 13/01/2015


Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 το ψήφισμα «Ωκεανοί και Δίκαιο της Θάλασσας» με 153 ψήφους υπέρ και μια ψήφο εναντίον. Μοναδική χώρα η οποία καταψήφισε το εν λόγω ψήφισμα ήταν η Τουρκία, γεγονός που αποδεικνύει την απομόνωση της Τουρκίας στο συγκεκριμένο θέμα. Το ψήφισμα συνυπογράφεται από μεγάλο αριθμό χωρών, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Τρεις χώρες οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, η Κολομβία, η Βενεζουέλα και το Ελ Σαλβαδόρ, τήρησαν αποχή.


Το ψήφισμα το οποίο, μεταξύ άλλων, προτάσσει τον οικουμενικό και ενιαίο χαρακτήρα της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, επαναβεβαιώνει ότι αυτή καθορίζει το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου όλες οι δραστηριότητες στους ωκεανούς και τις θάλασσες θα πρέπει να διενεργούνται. Το ψήφισμα θεωρεί τη Σύμβαση ως στρατηγικής σημασίας και βάση για εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια δράση και συνεργασία στο θαλάσσιο τομέα, και ως εκ τούτου η ακεραιότητα της πρέπει να διατηρηθεί.

Η σαφήνεια της πιο πάνω πρόνοιας του ψηφίσματος και η αδιαμφισβήτητη αναγνώριση της οικουμενικότητας της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας είναι πολύ σημαντική, ενώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο υπό το φως των πρόσφατων τουρκικών παράνομων ενεργειών εντός της Οικονομικής Αποκλειστικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το ψήφισμα αναγνωρίζει επίσης την εξέχουσα συνεισφορά της Σύμβασης στην ενίσχυση της ειρήνης, στην ασφάλεια, συνεργασία και στις φιλικές σχέσεις μεταξύ όλων των εθνών, σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και των ίσων δικαιωμάτων, και στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όλων των λαών του κόσμου, σύμφωνα με τους σκοπούς και αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Καλεί δε όσα κράτη δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση να το πράξουν ώστε ο σκοπός της οικουμενικότητας να επιτευχθεί πλήρως.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:23 PM