Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων - 12/01/2010


Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Νικόλαος Αιμιλίου, αναχωρεί το απόγευμα για την Ισπανία όπου θα εκπροσωπήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Ιανουαρίου 2010 στην La Granja.


Κατά τη συνάντηση θα ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με τα θεσμικά ζητήματα της ΕΕ, όπως ο ρόλος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θα συζητηθούν επίσης η Στρατηγική της ΕΕ για το 2020, καθώς και η Πρωτοβουλία των Πολιτών, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχει η Συνθήκη στους Ευρωπαίους Πολίτες να εκφέρουν άποψη επί των τομέων δράσης της ΕΕ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:23:38 PM