Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ταξιδιωτική οδηγία για τη Λιβύη - 08/11/2013


Η πιο κάτω ταξιδιωτική οδηγία απευθύνεται προς τους πολίτες της Δημοκρατίας, που βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδεύσουν προς τη Λιβύη.


Στη Λιβύη συνεχίζεται να παρατηρούνται συνθήκες αστάθειας, λόγω των πολιτικών εξελίξεων στον Αραβικό κόσμο.

Ως εκ τούτου, συμβουλεύονται οι Κύπριοι πολίτες που διαμένουν στη Λιβύη, όπως αποφεύγουν τους χώρους πραγματοποίησης μαζικών συγκεντρώσεων, να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες μετακινήσεις , όπως παρακολουθούν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τηρούνται ενήμεροι για τις εξελίξεις.

Οι πολίτες που προτίθενται να ταξιδεύσουν προς τη Λιβύη συμβουλεύονται όπως, αποφύγουν μετάβασή τους στη χώρα, εφόσον δεν κρίνεται απαραίτητη, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Για οποιαδήποτε προξενική συνδρομή ή βοήθεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως, επικοινωνούν άμεσα με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τρίπολη ή με το Λειτουργό Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών στα πιο κάτω τηλέφωνα:

Πρεσβεία της Δημοκρατίας

Wassayah Ebderi, Fashloum
P.O. Box 3284
Central Post Office
Tripoli, Libya

Τηλ: +218 21 3622610 – 11
Φαξ: +218 21 3622613
E-mail: cyprusembassylibya@gmail.com

Λειτουργός Υπηρεσίας ΥΠΕΞ 99660129Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:47:26 PM