Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων, - 21/03/2008


Μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Mehmet Ali Talat ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γ.Γ. του ΟΗΕ στην Κύπρο Michael Moller διάβασε την πιο κάτω δήλωση :


«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τα ακόλουθα εκ μέρους των δύο ηγετών.

Οι ηγέτες συναντήθηκαν σήμερα σε πολύ θετική και εγκάρδια ατμόσφαιρα και αντάλλαξαν απόψεις πάνω σε αριθμό θεμάτων, επιτυγχάνοντας σύγκλιση απόψεων σε μεγάλο βαθμό. Έχουν αποφασίσει να ζητήσουν από τους Συμβούλους τους να συναντηθούν την ερχόμενη βδομάδα ώστε να συσταθεί αριθμός ομάδων εργασίας και τεχνικών επιτροπών, να καθορίσουν την ημερήσια διάταξη τους και να το πράξουν αυτό με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

Αναλαμβάνοντας πλήρη ευθύνη για τη διεξαγωγή μελλοντικών διαπραγματεύσεων, οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν σε τρεις μήνες από σήμερα για ανασκόπηση του έργου των ομάδων εργασίας και των τεχνικών επιτροπών και, κάνοντας χρήση των αποτελεσμάτων τους, να αρχίσουν ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν όπως και όποτε χρειαστεί πριν την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων τους.

Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι η οδός Λήδρας θα ανοίξει, μόλις αυτό καταστεί τεχνικά δυνατό, και το σημείο διέλευσης θα ανοίξει και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις καθιερωμένες πρακτικές σε άλλα σημεία διέλευσης.

Το θέμα της διάνοιξης του σημείου διέλευσης στο Λιμνίτη καθώς και άλλων σημείων βρίσκεται επίσης στην ημερήσια διάταξη των μελλοντικών συναντήσεων των Συμβούλων των δύο ηγετών».Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:12:30 PM