Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Bucerius Summer School on Global Governance, Αμβούργο, 18-31 Αυγούστου 2019


Το Υπουργείο Εξωτερικών ΚΔ καλείται όπως υποβάλει το όνομα ενός υποψηφίου για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται στον τομέα του Global Governance από το ZEIT Stiftung και Observer Research Foundation, ο/η οποίος/α υποβληθεί σε διαδικασία επιλογής από αρμόδια επιτροπή των διοργανωτών, εντός Μαρτίου-Απριλίου 2019. Επισυνάπτεται επιστολή του ZEIT Stiftung και Observer Research Foundation για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται τον Αύγουστο 2019.


Το άτομο που θα προταθεί θα πρέπει να είναι μεταξύ 28-35 ετών. Οι διοργανωτές ενημερώνουν ότι καλύπτουν διαμονή, γεύματα και διακίνηση εντός Γερμανίας ενώ οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναλάβουν τα ταξιδιωτικά έξοδα από και προς την Γερμανία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συμμετοχή αποστέλλοντας μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση administration@mfa.gov.cy όλα τα ζητηθέντα έγγραφα, ως αυτά καταγράφονται στο συνημμένο (βλέπετε σημείο Checklist for the Candidate).Σχετικά Αρχεία:

Bucerius Summer School on Global Governance.pdf 181217.Bucerius Summer School on Global Governance.pdf
Το αρχείο Bucerius Summer School on Global Governance.pdf (Μέγεθος: 264,74Kb)Τελευταία Ενημέρωση στις: 07/02/2019 12:15:42 PM