Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ομιλία Υπουργού Εξωτερικών Μάρκου Κυπριανού στην Εκδήλωση με την Ευκαιρία της Ημέρας Ηνωμένων Εθνών με Θέμα «Ηνωμένα Έθνη και Κύπρος»
Προεδρικό Μέγαρο - 27/10/2010Η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτέλεσε προϊόν της συλλογικής συνείδησης που διαμορφώθηκε αμέσως μετά τον όλεθρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αποστολή του Οργανισμού ήταν και παραμένει η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας, η προώθηση της ανάπτυξης και η διασφάλιση της κοινωνικής ισότητας ανά την υφήλιο.


Η λειτουργία του ΟΗΕ, σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αντίθετα τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται ώστε να αναλαμβάνουν δράση μέσα από κοινούς θεσμούς και μηχανισμούς, που θα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικότητες και τις ανάγκες της εποχής μας.

Η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επιτεύχθηκε με κοινό σκοπό την αποκατάσταση του συνόλου των αρχών και αξιών των φιλειρηνικών εθνών. Τα κράτη καλούνται μέσα από ένα κοινό κώδικα συμπεριφοράς, να διαφυλάξουν το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή έννομη τάξη.

Η Διεθνής Ημέρα ΟΗΕ προσφέρει στην ανθρωπότητα, και στον κάθε λαό ξεχωριστά, μια ευκαιρία περισυλλογής και επαναξιολόγησης σε σχέση με την κοινή τους μοίρα, σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση, τους αναγκάζει να συνδέονται περισσότερο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα αλλά και του μέλλοντος.

Σε σχέση με το έργο, το οποίο είναι επιφορτισμένος να επιτελέσει ο Οργανισμός, η όποια αναποτελεσματικότητα του είναι απότοκο της παραγνώρισης των αξιών που ο ίδιος πρεσβεύει.
Κατ’ επέκταση, οι αδυναμίες των Η.Ε, οφείλονται στο ότι σε κάποιες περιπτώσεις η θετική επιρροή που θα έπρεπε να ασκεί ο Οργανισμός στον προσδιορισμό παγκόσμιων προτύπων, αντικαθίσταται από το πνεύμα της επιβολής της άποψης του ισχυρού.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η αποδυνάμωση του Οργανισμού από τον ηγετικό ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει και η δημιουργία μακροχρόνιων προβλημάτων και κρίσεων. Η επιδιωκόμενη επίλυσή τους, πρέπει να βασίζεται στο νομικό και ηθικό υπόβαθρο του διεθνούς δικαίου, καθώς και με τις ίδιες τις διακηρύξεις του ΟΗΕ.

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια ίδρυσής της, η Κυπριακή Δημοκρατία πληρώνει βαρύ τίμημα της πραγματικότητας ότι, οι πολιτικές σκοπιμότητες των ισχυρών μπορούν να καθορίζουν τη στάση του Οργανισμού.

Η μη εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων και η αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να υποχρεώσουν την Τουρκία να σεβαστεί τους κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, συντελεί στη συνέχιση του διεθνούς εγκλήματος που διαπράχθηκε εναντίον της πατρίδας μας.

    • Παράνομη στρατιωτική εισβολή και κατοχή εδάφους κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους, μέλους του ΟΗΕ και της ΕΕ
    • συνέχιση της βίαιης διαίρεσης λόγω παρουσίας κατοχικών στρατευμάτων
    • συστηματική και συνεχιζόμενη παραβίαση όλων σχεδόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών
    • εφαρμογή πολιτικής εποικισμού, ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας
    • προσπάθειες πολιτικής αναβάθμισης μιας παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου.

Ο ΟΗΕ ως το κατ’ εξοχήν βήμα προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, είναι σε θέση να οδηγήσει σε λύση του Κυπριακού ζητήματος μέσω των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα και με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μία λύση λειτουργική και βιώσιμη που να θεραπεύει την αιτία, που προκάλεσε το πρόβλημα. Αυτή αποτελεί τη μόνη οδό επίτευξης μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Η εμπλοκή των Η.Ε. στο Κυπριακό μπορεί να μην έχει καταφέρει, έως τώρα, να επιλύσει το πρόβλημά μας. Έχει όμως σίγουρα αποτρέψει τα χειρότερα. Διατηρεί το ζήτημα της Κύπρου ζωντανό στη διεθνή σκηνή, δεν το αφήνει να ξεχαστεί ούτε και τη διαίρεση να νομιμοποιηθεί.

Ο ΟΗΕ δεν έχει λειτουργήσει σαν σπαθί στην προσπάθεια επίλυσης λειτουργεί όμως σαν ασπίδα για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πέραν τούτου η εμπλοκή και συζήτηση του Κυπριακού στα Ηνωμένα Έθνη τονίζει και τη διεθνή υπόσταση του προβλήματος και εξουδετερώνει τις όποιες Τουρκικές προσπάθειες για υποβιβασμό του σε διακοινοτική διαφορά.

Επιπρόσθετα, η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο αποτελεί σχεδόν από τον καιρό ίδρυσης της ΚΔ, παράγοντα υποβοηθητικό στις προσπάθειες για λύση, συνεισφέρει στη διατήρηση και αποκατάσταση της τάξης και παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό που έχει πληγεί από τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής.

Από την εποχή της ανεξαρτησίας η Κύπρος επωφελήθηκε ουσιαστικά και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων του ΟΗΕ. Ειδικότερα το πρόγραμμα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη (UNDP), βοήθησε την νεαρή Δημοκρατία στα πρώτα της βήματα και την οδήγησε προς την κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων του Οργανισμού.
Ενδεικτικά αναφέρονται η κατασκευή φραγμάτων, η δημιουργία του ΑΤΙ, του Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου, της Σχολής Γεωργικών Ερευνών, το Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας (master plan), προγράμματα για τη μεσογειακή αναιμία και άλλα.

Η πρόληψη, η καταστολή και η ανοικοδόμηση αποτελούν ουσιαστικά τον άξονα πάνω στον οποίο επιβάλλεται να κινηθούν σήμερα τα Η.Ε. Η διεθνής κοινότητα συνυπολογίζοντας τα νέα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά παγκόσμια δεδομένα, άρχισε να λαμβάνει κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες.

Η επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας, κύριο θέμα της 65ης Γενικής Συνέλευσης αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα του Οργανισμού.

Η εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, η προστασία του περιβάλλοντος, η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και της γυναίκας, η καθολικότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών και του AIDS, αποτελούν μερικούς από τους στόχους που έχει θέσει και επιδιώκει να υλοποιήσει με επιτυχία ο ΟΗΕ.

Η 65η επέτειος της Διεθνούς Ημέρας ΟΗΕ μπορεί να αποτελέσει μοναδικό σταθμό στα διεθνή δρώμενα. Οι πολλαπλές κρίσεις και προκλήσεις που σήμερα αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, αποδεικνύουν ότι όλα τα κράτη μοιράζονται ένα κοινό σπίτι, τον πλανήτη Γη. Το συμμετοχικό σύστημα των Η.Ε. μπορεί να αποδώσει στα διεθνή ζητήματα, εάν καταργηθεί η πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών.

Απαιτείται όμως ως προϋπόθεση, η εκ νέου δέσμευση όλων των κρατών-μελών έναντι του Οργανισμού. Οφείλουμε και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία, να δηλώσουμε εκ νέου τη σταθερή προσήλωση μας στις αρχές που εισήγαγε στις διεθνείς σχέσεις ο ΟΗΕ κατά την ίδρυση του.

Μόνο τότε θα μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των λαών στη σύγχρονη εποχή. Ας αναλογιστούμε ότι το μέγεθος της ευθύνης που φέρουμε για το μέλλον της ανθρωπότητας είναι εξίσου σημαντικό με το έργο που επιτέλεσε σε δύσκολους καιρούς ο Οργανισμός (στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του) και ας δεσμευτούμε να υλοποιήσουμε το όραμα των ιδρυτών του. Να δημιουργήσουμε ένα κόσμο ειρήνης και δικαιοσύνης.

Στην 65η επέτειο από την ίδρυση του ΟΗΕ τα κράτη-μελή του θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσουν τον Οργανισμό σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρώην Γενικού Γραμματέα Dag Hammarskjold (Σουηδός, 2ος ΓΓ ΟΗΕ, 1953-1961), ο οποίος είχε δηλώσει: «όλα θα πάνε καλά όταν οι άνθρωποι παύσουν να βλέπουν τον ΟΗΕ σαν ένα περίεργο αφηρημένο έργο του Πικάσο και τον δουν σαν ένα πίνακα ζωγραφισμένο από τους ίδιους».


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:29:51 PM