Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για το Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με ομαδικούς τάφους - 12/02/2015


Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ικανοποίηση για την έκδοση Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τους ομαδικούς τάφους αγνοουμένων της Άσσιας στην κατεχόμενη περιοχή Ορνίθι.


Το κείμενο Ψηφίσματος κατατέθηκε από κοινού από όλες τις πολιτικές ομάδες και η υιοθέτησή του υπήρξε αποτέλεσμα συνεργασίας και συντονισμένων ενεργειών των Κυπρίων Ευρωβουλευτών με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες και τη Διεύθυνση Κυπριακού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Με το εν λόγω Ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την εκταφή λειψάνων που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Ορνίθι καθώς και τη σκόπιμη μεταφορά τους σε άγνωστη μέχρι σήμερα τοποθεσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Τουρκία να τερματίσει άμεσα την αποτρόπαια αυτή πρακτική και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εφαρμόζοντας πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Η Τουρκία καλείται επίσης να επιτρέψει την πρόσβαση στα στρατιωτικά και άλλα αρχεία της, όπως και στις στρατιωτικές περιοχές στην κατεχόμενη Κύπρο με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.

Το Ψήφισμα τονίζει ότι οι τουρκικές ενέργειες συνιστούν έλλειψη σεβασμού έναντι των αγνοουμένων και κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των οικογενειών τους, ζητώντας την άμεση και πλήρη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων. Με το υιοθετηθέν Ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαίρει το έργο της ΔΕΑ αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το έργο της είναι άμεσα εξαρτώμενο από την υποστήριξη και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Προς τούτο, το Ψήφισμα καλεί για συνέχιση καταβολής των σχετικών κονδυλίων από πλευράς ΕΕ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών συγχαίρει τους Κύπριους Ευρωβουλευτές για τις έντονες και συντονισμένες προσπάθειες που κατέβαλαν για τελική έγκριση του Ψηφίσματος.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:57 PM