Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την επιβολή περιοριστικών μέτρων της EE κατά προσώπων λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία - 07/03/2014


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύσκεψη όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας σχετικά με την πρόσφατη επιβολή περιοριστικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά συγκεκριμένων προσώπων λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.


Δυνάμει της Απόφασης 2014/119/ΚΕΠΠΑ και του Κανονισμού 208/2014 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ από 6 Μαρτίου 2014, τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν στην άμεση δέσμευση των χρηματοοικονομικών πόρων και κεφαλαίων 18 προσώπων τα οποία αναφέρονται στα παραρτήματα των προαναφερόμενων νομικών πράξεων.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές της Δημοκρατίας βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό και προβαίνουν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και τους απαραίτητους ελέγχους, στη βάση των προνοιών της εν λόγω Απόφασης και Κανονισμού.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:49:18 PM