Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια με την ευκαιρία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας - 10/03/2008


Από το 1961, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ενεργό μέλος της Κοινοπολιτείας, μιας οικογένειας κρατών η οποία αντιπροσωπεύει πολλούς διαφορετικούς λαούς, θρησκευτικές πεποιθήσεις και κουλτούρες απ' όλο τον κόσμο. Η θέση αρχών που ακολουθεί η Κοινοπολιτεία τόσα χρόνια σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα, μας δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και ευγνωμοσύνης. Σε δύσκολους καιρούς, η Κοινοπολιτεία μας προστάτευσε από την αδικία και την αστάθεια που προκάλεσε η τουρκική εισβολή του 1974. Αυτή η θέση επαναβεβαιώθηκε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της Συνάντησης των Αρχηγών Κυβερνήσεων Κοινοπολιτείας στην Καμπάλα, της Ουγκάντα, το Νοέμβριο του 2007, μέσω του επίσημου ανακοινωθέντος της.


Σήμερα, στις 10 Μαρτίου 2008, η Κύπρος και ολόκληρη η Κοινοπολιτεία γιορτάζουν την Ημέρα της Κοινοπολιτείας. Η δεύτερη Δευτέρα κάθε Μαρτίου μας δίνει την ευκαιρία να ανανεώσουμε τη δέσμευση της χώρας μας στις κοινές αξίες της Κοινοπολιτείας και να στρέψουμε την προσοχή μας σε μια από τις πολλές παγκόσμιες προκλήσεις που εκφράζονται μέσω του Θέματος της Ημέρας της Κοινοπολιτείας. Το Θέμα αυτής της Ημέρας, «Το Περιβάλλον – Το Μέλλον μας», αποδεικνύει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και τη σοβαρότητα πιθανών αρνητικών επιπτώσεων. Ανάμεσα στις διάφορες επιζήμιες ενέργειες, οι οποίες επηρεάζουν το περιβάλλον μας, οι κλιματικές αλλαγές είναι η πιο σοβαρή και επείγουσα. Οι κλιματικές αλλαγές είναι τώρα γεγονός. Απαιτείται άμεση δράση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμογής και απάμβλυνσης του φαινομένου.

Παρουσιάζεται έντονη αύξηση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα διεθνώς και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Είναι προφανές ότι τα προβλήματα αυτά επηρεάζουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και όχι μεμονωμένες χώρες. Τα απαιτούμενα μέτρα προσαρμογής πρέπει, κατά συνέπεια, να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο. Οι προκλήσεις για απάμβλυνση του προβλήματος έχουν και τη θετική τους πλευρά, αφού προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, νέων επενδύσεων και ευκαιρίες απασχόλησης που θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Απαιτούνται συνεπείς, ενοποιημένες, συντονισμένες και κατάλληλα χρηματοδοτούμενες ενέργειες, για επιτάχυνση των τεχνολογικών εξελίξεων και μείωση του κόστους των νέων τεχνολογιών ενέργειας. Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί σε εκείνες τις τεχνολογίες οι οποίες αφορούν στην αποδοτικότητα, στην εξοικονόμηση και στην εκμετάλλευση νέων πηγών ενέργειας. Ισχυροί και αποτελεσματικοί συνεταιρισμοί και κοινά προγράμματα, θα πρέπει να συμπληρώνουν τις προσεγγίσεις που έχουν ως επίκεντρό τους την αγορά, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς επενδύσεις, την έρευνα σε θέματα ενέργειας, την ανάπτυξη, εφαρμογή και τη διάδοση της τεχνολογίας, ιδιαίτερα προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Η διεθνής αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών πρέπει να επικεντρωθεί στην προσαρμογή, ειδικότερα σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα ευάλωτες, αναπτυσσόμενες χώρες. Η προσαρμογή χρειάζεται να ενσωματωθεί, το συντομότερο, στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και να χρηματοδοτηθεί επαρκώς μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης καινοτόμων στρατηγικών χρηματοδότησης και στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου.

Το παράδοξο είναι ότι οι χώρες που συνέβαλαν λιγότερο στην πρόκληση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι αυτές που υφίστανται τις μεγαλύτερες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων μικρών και αναπτυσσόμενων χώρων. Στην Ευρώπη, η νότια περιοχή της Μεσογείου είναι η πλέον ευάλωτη και αναμένεται ότι θα βιώσει τις περισσότερες επιπτώσεις όσον αφορά την άνοδο της θερμοκρασίας και τη μείωση της βροχόπτωσης. Ηδη η Κύπρος αντιμετωπίζει τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών με αυξημένες θερμοκρασίες και παρατεταμένη ανομβρία.

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι να αναπτύξουμε στρατηγικές προσαρμογής και απάμβλυνσης, να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά τα μέτρα για μείωση των εκπομπών βλαβερών αερίων. Το βασικό πλεονέκτημα της Κοινοπολιτείας είναι ότι αποτελεί ένα διεθνές βήμα, στο οποίο συζητούνται προβλήματα, διατυπώνονται διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, πολύ συχνά, οι χώρες της Κοινοπολιτείας καταλήγουν σε λύσεις για διάφορα προβλήματα.

Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτή την παγκόσμια πρόκληση, χρειάζεται μια παγκόσμια πρωτοβουλία. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, η Κοινοπολιτεία, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Συνάντησης Αρχηγών Κυβερνήσεων έκανε ένα σημαντικό βήμα. Στην Καμπάλα, οι Αρχηγοί Κυβερνήσεων κατέληξαν στο «Σχέδιο Δράσης της Κοινοπολιτείας για τις Κλιματικές Αλλαγές». Το Σχέδιο Δράσης αναγνωρίζει ότι η σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος μπορεί, πραγματικά, να απειλήσει τις ζωές όλων μας. Αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των κρατών μελών της Κοινοπολιτείας και καθορίζει ότι όλες οι χώρες στον κόσμο, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές ή μεγάλες, αναπτυγμένες, πλούσιες ή φτωχές μπορεί να είναι, πρέπει να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο, ώστε να μειωθούν διεθνώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό είναι ακόμα ένα μικρό, αλλά αποφασιστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ας εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε το θέμα αυτής της Ημέρας για να σκεφτούμε περισσότερο για το περιβάλλον μας, τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς για να βοηθήσουμε να αντιστραφούν αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Το πρώτο βήμα που απαιτείται για να βρούμε λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι η κατανόησή του, ειδικότερα αν αυτή η λύση θα καθορίσει το μέλλον των παιδιών μας και του πλανήτη μας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:12:10 PM