Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - 03/02/2009


Σχετικά με το πλοίο MONCHEGORSK, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει τα ακόλουθα:


Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη σε δύο επιθεωρήσεις του φορτίου του πιο πάνω πλοίου στις 29 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει σήμερα έκθεση με τα ευρήματα των επιθεωρήσεων στην αρμόδια Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:13:28 PM