Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Υπογραφή Συμφωνίας Κατάργησης Θεωρήσεων Εισόδου για Διπλωματικά, Επίσημα και Υπηρεσιακά Διαβατήρια μεταξύ Κύπρου και Αργεντινής


Ο Διευθυντής Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Πανίκος Κυριάκου και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Αργεντινής Υπεύθυνος για τις Εξωτερικές Σχέσεις Πρέσβης κ. Gustavo Zlauvinen υπέγραψαν σήμερα Συμφωνία Κατάργησης Θεωρήσεων Εισόδου για Διπλωματικά, Επίσημα και Υπηρεσιακά Διαβατήρια μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής. Της υπογραφής της Συμφωνίας προηγήθηκαν συναντήσεις του Αργεντινού διπλωμάτη με την Διευθύντρια της Πολιτικής Διεύθυνσης Πρέσβη κα Ρέα Γιορδαμλή και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Κυπριακού και Τουρκίας κ. Ανδρέα Χατζηχρυσάνθου κατά τις οποίες συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις και τρόποι ενίσχυσής τους, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Αργεντινή καθώς επίσης και οι σχέσεις της Αργεντινής με την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 30/11/2016 02:36:03 PM