Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Συλλογής Αιτήσεων Θεώρησης Εισόδου στην Κίνα, (20 Απριλίου 2016) - 06/04/2016


Στις 29 Μαρτίου 2016 υπεγράφη και τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία μεταξύ της Πρεσβείας ΚΔ στο Πεκίνο και της εταιρείας TLScontact σχετικά με τη λειτουργία Κέντρων Συλλογής Αιτήσεων Θεώρησης Εισόδου (Visa Application Centres) στην Κίνα. Τα εν λόγω Κέντρα θα εδρεύουν στο Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenyang, Wuhan και Chengdu.


Το Κέντρο Συλλογής Αιτήσεων Θεώρησης Εισόδου στο Πεκίνο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 20 Απριλίου 2016, ενώ τα υπόλοιπα Κέντρα αργότερα, μόλις οριστικοποιηθεί η σχετική διαδικασία.

Στις 8 Απριλίου 2016 αναμένεται να τεθεί σε προκαταρκτική λειτουργία η ιστοσελίδα του Κέντρου Συλλογής Αιτήσεων Θεώρησης Εισόδου στο Πεκίνο (https://cy.tlscontact.com/cn/BJS ), που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 4η Μαΐου 2016.

Κατά την περίοδο 8 Απριλίου - 4 Μαΐου 2016, οι αιτητές θα μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της TLScontact (για κλήσεις από Κίνα: 021 60168632, για κλήσεις εκτός Κίνας: +86 021 60168633) για τη διευθέτηση ραντεβού, με σκοπό την υποβολή των Αιτήσεων Θεώρησης Εισόδου.

Από τις 5 Μαΐου 2016 η διευθέτηση των ραντεβού θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου στο Πεκίνο (https://cy.tlscontact.com/cn/BJS ).

Το Κέντρο θα λειτουργεί καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή), από τις 08:30 π.μ. έως και τις 12:00 μ.μ. και θα τηρεί τις αργίες της Πρεσβείας ΚΔ στο Πεκίνο και τις δημόσιες αργίες της ΛΔ Κίνας.

Οι αιτητές από ολόκληρη την Κίνα, καθώς και τις υπόλοιπες χώρες διαπίστευσης της Πρεσβείας (Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenyang, Wuhan και Chengdu), ενθαρρύνονται όπως επιλέγουν το Κέντρο στο Πεκίνο για την υποβολή των Αιτήσεων Θεώρησης Εισόδου.

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες από τις 8 Απριλίου 2016, στην ιστοσελίδα του Κέντρου (https://cy.tlscontact.com/cn/BJS )Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 05:00:32 PM