Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Ιράν, εγκαθιδρυμένης δυνάμει της Απόφασης Συμβουλίου Ασφαλείας 1929 (2010), 25 – 26 Νοεμβρίου 2013 - 28/11/2013


Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για το Ιράν (Panel of Experts) πραγματοποίησε, μετά από πρόσκληση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο μεταξύ 25 και 26 Νοεμβρίου 2013.


Η εν λόγω ομάδα συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1929 (του 2010), 1984 ( του 2011) και 2049 (του 2012) και είναι επιφορτισμένη να παρακολουθεί την εφαρμογή, από τις χώρες μέλη του ΟΗΕ, των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του Ιράν, συνεπικουρώντας το έργο της αρμόδιας για το Ιράν Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Κατά την παραμονή της στην Κύπρο, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων είχε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων, στον τομέα εφαρμογής των κυρώσεων κατά του Ιράν, Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν, υπό τον Πολιτικό Διευθυντή, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ανέλαβε την οργάνωση του προγράμματος και το συντονισμό της επίσκεψης.

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων έγινε μία εις βάθος ενημέρωση της Ομάδας για τις διαδικασίες και τους τρόπους εφαρμογής του καθεστώτος των κυρώσεων κατά του Ιράν από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντηλλάγησαν απόψεις, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των κυρώσεων στη βάση και των εμπειριών της Ομάδας από επισκέψεις της σε μεγάλο αριθμό χωρών μελών.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:47:47 PM