Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στα Συμβούλια Εξωτερικών και Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο - 22/04/2013


Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχε στις συνόδους των Συμβουλίων Εξωτερικών Υποθέσεων και Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα στο Λουξεμβούργο.


Τις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020, οι εξελίξεις στη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο καθώς και στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έγινε, επίσης, προετοιμασία της συνόδου του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22 Μαϊου 2013.

Κατά τη συζήτηση για το ΠΔΠ, o κ. Υπουργός υποστήριξε τις προσπάθειες της Ιρλανδικής Προεδρίας για προώθηση του θέματος και επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν. Σημείωσε ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει σημασία στα θέματα που θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στα θέματα ευελιξίας και διεξαγωγής ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, νοουμένου ότι ενδεχομένως να παρουσιάζεται διαφορετική εικόνα στα στατιστικά δεδομένα κάποιων κρατών μελών, εννοώντας την Κύπρο, που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση. Τέλος, συμφώνησε όπως το Συμβούλιο εξετάσει το ποσό του διαρθρωτικού προϋπολογισμού για το 2013.

Σε σχέση με την πρόταση ορισμένων κρατών μελών για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού για τη διαφύλαξη των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ στα κράτη μέλη, ο κ. Κασουλίδης, αφού ανέφερε ότι όλοι συμφωνούν στο ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και θα είναι χρήσιμο να υπάρξει συζήτηση για το θέμα της εφαρμογής τους από τα κράτη μέλη της ΕΕ, αναφέρθηκε στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας που αναφέρεται σε θέματα όπως η αλληλεγγύη και αντί να εξεταστεί η δημιουργία ενός νέου Μηχανισμού, να γίνει ένας διαρθρωμένος διάλογος σε όλα τα κράτη μέλη και να ετοιμάζεται από την Επιτροπή μια ετήσια έκθεση για τα θέματα αυτά.

Κατά τη συζήτηση για τις Εκθέσεις της Επιτροπής για τη Σερβία και το Κόσοβο, ο κ. Υπουργός χαιρέτισε την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δυο πλευρές, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ΕΕ και το γεγονός ότι η εμπλοκή της Ένωσης μπορεί να συμβάλει σε λύσεις σε σημαντικά προβλήματα εντός της ΕΕ ή στη γειτονιά της. Σε σχέση με την Έκθεση της Επιτροπής για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ο κ. Κασουλίδης είπε ότι αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα να αποστέλλονται από την Επιτροπή θετικά μηνύματα προς εν δυνάμει υποψήφια κράτη, τονίζοντας την ίδια στιγμή την ανάγκη σεβασμού ευαισθησιών κρατών μελών, οι οποίες θα πρέπει να καταγράφονται στις σχετικές Εκθέσεις, διαφορετικά αυτό αποτελεί ενθάρρυνση για έλλειψη ευελιξίας από πλευράς μιας υποψήφιας χώρας.

Αναφορικά με θέματα ενέργειας, οι Υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τον Νότιο Διάδρομο, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ από το 2008 και συνίσταται ουσιαστικά στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ένωσης για ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της διαφοροποίησης των οδών και πηγών εφοδιασμού, ιδιαίτερα δε μέσω της σύνδεσης της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου με τα αποθέματα της Κασπίας, της Κεντρικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Κατά τη συζήτηση, ο κ. Υπουργός τόνισε τη σπουδαιότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα της αξιοποίησης του φυσικού αερίου μέσω LNG, σε σύγκριση με τη δημιουργία αγωγών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η πρώτη περίπτωση επιτρέπει την εξαγωγή σε σημαντικές αγορές ανά το παγκόσμιο, όπου δεν μπορούν να φθάσουν αγωγοί. Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη όπως οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για θέματα ενέργειας να είναι προβλέψιμες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η παραγωγή όσο και η μεταφορά Ενέργειας. Ευχαρίστησε τον αρμόδιο για θέματα Ενέργειας Επίτροπο κ. Günther Öttinger για τις αναφορές του στην ύπαρξη φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και για το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Διευθυντής Ενέργειας ενημέρωσε την Επιτροπή Πολιτικής Ασφαλείας ότι έχει ζητηθεί από την Τουρκία να σεβαστεί το κυρίαρχο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Τέλος, ο κ. Κασουλίδης ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις επαφές της Λευκωσίας με τον Ισραήλ, τον Λίβανο και την Αίγυπτο για τα θέματα ενέργειας, ενώ επισήμανε την ανάγκη όπως τα νησιωτικά κράτη μέλη να μην απομονωθούν από τα αλληλοσυνδεόμενα ενεργειακά δίκτυα της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Σε σχέση με την κατάσταση στη Συρία, οι Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τρόπους αντίδρασης της ΕΕ σε σχέση με την κρίση στη χώρα, περιλαμβανομένης της στήριξης του πολιτικού διαλόγου, συγκεκριμένης βοήθειας προς την αντιπολίτευση και τον άμαχο πληθυσμό καθώς και τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης. Κατά τη συζήτηση ο κ. Υπουργός εξέφρασε την ανησυχία της Λευκωσίας για την κατάσταση στη χώρα και τόνισε την ανάγκη για συγκεκριμένη δράση από πλευράς ΕΕ. Αναφορικά με τον Λίβανο, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις για την ανθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στη χώρα και την ανάγκη περαιτέρω βοήθειας εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας για αντιμετώπιση του κύματος προσφύγων από τη Συρία. Συζητήθηκε, επίσης, η κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την πρόσφατη παραίτηση του Πρωθυπουργού κ. Najib Mikati και οι προοπτικές διενέργειας βουλευτικών εκλογών.

Αναφορικά με τη Αίγυπτο, οι Υπουργοί Εξωτερικών ενημερώθηκαν από την Catherine Ashton για την πρόσφατη επίσκεψη της στη χώρα και αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση πολιτικής πόλωσης μεταξύ της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και τις βίαιες ταραχές που εκδηλώνονται καθημερινά. Διαπιστώθηκε ότι εάν δεν επιτευχθεί ευρύτερη πολιτική συναίνεση και δεν ληφθούν δραστικά μέτρα, η οικονομία θα οδηγηθεί σε κατάρρευση με τρομακτικές συνέπειες. Η ΕΕ, μεταξύ άλλων, έχει θέσει την επίτευξη συμφωνίας με το ΔΝΤ για παροχή οικονομικής βοήθειας, ως προϋπόθεση για την παραχώρηση συμπληρωματικής οικονομικής βοήθειας ύψους μέχρι 500 εκ. ευρώ.

Αναφορικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ), η οποία περιλαμβάνει τους εταίρους της ΕΕ Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία και Λευκορωσία, οι Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν βήματα επίσπευσης της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών εταίρων μέσω της σύναψης διαφόρων Συμφωνιών. Συζήτησαν, επίσης, διάφορα θέματα που άπτονται της προετοιμασίας της Υπουργικής Συνάντησης ΕΕ-ΑΕΣ τον ερχόμενο Ιούλιο στις Βρυξέλλες καθώς και τη Σύνοδο Κορυφής στις 28-29 Νοεμβρίου 2013 στη Λιθουανία.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ο κ. Κασουλίδης συναντήθηκε με τον Λιθουανό ομόλογο του L. Linkevicius με τον οποίο συζήτησε θέματα σχετικά με την επερχόμενη Λιθουανική Προεδρία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα βρίσκεται την Τρίτη στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει διάφορες συναντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Λονδίνο.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:43:40 PM