Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ενεργοποιήθηκε Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών - 14/11/2015


Tο Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, ως συνεπακόλουθο των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι.


Εάν επηρεάζεστε άμεσα από τα γεγονότα, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 99660129.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:58:23 PM