Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Χαιρετισμός του Υπουργού Εξωτερικών κ. Μάρκου Κυπριανού με την ευκαιρία της τελετής ανανέωσης του Μνημονίου για την εφαρμογή ενός πολυετούς προγράμματος επιμόρφωσης στη γαλλική γλώσσα της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κύπρου - 06/09/2010


Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου αναφορικά με την εφαρμογή ενός πολυετούς προγράμματος επιμόρφωσης στη γαλλική γλώσσα της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κύπρου, τον Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα και του Διοικητή του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας (Δ.Ο.Γ) κ. Stéphane LOPEZ, τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Μόνιμο Συμβούλιο της Γαλλοφωνίας, τους πρέσβεις και αντιπροσώπους διπλωματικών αποστολών χωρών μελών της Γαλλοφωνίας στην Κύπρο, καθώς και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση μας και τιμάτε με την εδώ παρουσία σας τη σημερινή τελετή.


Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας αποτελείται από 56 κράτη μέλη και 14 παρατηρητές και αποτελεί σημαντικό παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας μεταξύ των λαών. Η γαλλική γλώσσα ομιλείται σήμερα από 80 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις ηπείρους, είναι επίσημη γλώσσα Διεθνών Οργανισμών και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αυξανόμενος αριθμός των χωρών που εντάσσονται στο Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας καταδεικνύει τη σημασία και θέση που κατέχει σήμερα ο Οργανισμός.

Είναι γνωστό ότι η γαλλική γλώσσα έχει σημαντική θέση στη δημόσια ζωή της Κύπρου. Θέση που επιθυμούμε να διευρύνουμε περαιτέρω ως συνέχεια της ένταξής μας στο Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, το Σεπτέμβριο του 2006.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση προχωρεί σήμερα στην ανανέωση του Μνημονίου για την εφαρμογή ενός πολυετούς προγράμματος συνεχούς επιμόρφωσης στη γαλλική γλώσσα της Δημόσιας Υπηρεσίας της Κύπρου. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπούσε και συνεχίζει να αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να ανταποκριθεί η Κύπρος και στις ανάγκες που θα προκύψουν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Είναι γεγονός ότι η μελλοντική Προεδρία και η ενδεδειγμένη χρήση της γαλλικής γλώσσας, συμβάλλουν στη συνεχή αύξηση του ενδιαφέροντος των λειτουργών της δημόσιας διοίκησης για την εκμάθηση της γαλλικής.

Το Μνημόνιο που πρόκειται σε λίγο να υπογράψουμε εκ νέου, μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Γαλλόφωνης Κοινότητας του Βελγίου και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, υπεγράφη για πρώτη φορά στις 2 Μαρτίου 2007. Το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2007, και εκατόν και πλέον δημόσιοι υπάλληλοι από όλα τα Υπουργεία και Υπηρεσίες παρακολουθούν σήμερα τα μαθήματα. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί από το Σεπτέμβριο του 2010 στα 300 περίπου άτομα, εφόσον πέραν των υφιστάμενων τμημάτων θα δημιουργηθούν και τμήματα για τους λειτουργούς που θα εμπλακούν ενεργά κατά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο.

Το Μνημόνιο προνοεί τη σταδιακή επιμόρφωση για διάστημα άλλων τριών χρόνων, αριθμού λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι οποίοι παρακολουθούν και χειρίζονται θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στο να καταστήσει τους λειτουργούς ικανούς χρήστες της γαλλικής, ώστε στο μέλλον να χειρίζονται με άνεση τους φακέλους και τα έγγραφα στη γαλλική γλώσσα.

Στην Κύπρο είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πέραν της προώθησης της γαλλικής γλώσσας, το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει κυρίως στη σταδιακή διάδοση της Γαλλοφωνίας και του γαλλόφωνου πολιτισμού στην κυπριακή κοινωνία και διευρύνει συνεχώς τον κύκλο των φίλων της Γαλλοφωνίας.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας για την διάδοση της γαλλικής γλώσσας, όπως επίσης και των αξιών της Γαλλοφωνίας και του πολιτισμού των γαλλόφωνων χωρών και εύχεται αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και να επεκταθεί. Είναι για αυτό εξάλλου που υπογράφουμε σήμερα για δεύτερη φορά αυτό το τριετές Μνημόνιο και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας για προώθηση της γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας.

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της Κυπριακής Κυβέρνησης τόσο προς το Διεθνή Οργανισμό της Γαλλοφωνίας όσο και προς τη Γαλλική Κυβέρνηση, τη Γαλλική κοινότητα του Βελγίου και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους, που ήδη αποδίδει σημαντικούς καρπούς. Θερμές ευχαριστίες επίσης προς όλους όσοι συνέβαλαν με την κοινή και συντονισμένη δράση τους στην επιτυχημένη λειτουργία του Προγράμματος εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας στην Κύπρο.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:27:46 PM