Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Αποφασίστηκε η σύσταση Ομάδας με την ονομασία «Med Group», στις Βρυξέλλες - 17/12/2013


Πραγματοποιήθηκε χθες, στα γραφεία της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της ΕΕ στις Βρυξέλλες, συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των επτά μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στη συνάντηση, της οποίας προήδρευσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Κασουλίδης, συμμετείχαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας κ. Laurent Fabius, της Ιταλίας κα Emma Bonino, της Ισπανίας κ. Jose Manuel Garcia-Margallo, της Ελλάδας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, της Πορτογαλίας κ. Rui Machete και της Μάλτας δρ George Vella.


Στη συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία μιας άτυπης Ομάδας με την ονομασία «Med Group» που στόχο θα έχει τη στενότερη συνεννόηση και συντονισμό των επτά κρατών μελών επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την ΕΕ. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο οι Υπουργοί Εξωτερικών των 7 κρατών μελών της ΕΕ συμφώνησαν όπως πραγματοποιούνται μηνιαίες συναντήσεις σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες, ενώ την ευθύνη για συντονισμό των εργασιών της Ομάδας θα αναλαμβάνει κάθε εξάμηνο ένα κράτος μέλος, με την ίδια σειρά που ασκούνται οι Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τον συντονισμό των συναντήσεων της Ομάδας από την 1η Ιανουαρίου 2014 αναλαμβάνει η Ελλάδα. Το «Med Group» θα συνέρχεται και σε υπουργικό επίπεδο μια φορά τον χρόνο.

Ως γνωστόν, ο κ. Κασουλίδης, στο πλαίσιο επισκέψεων και επαφών του στις χώρες που συνθέτουν την Ομάδα, συζήτησε το θέμα αυτό με όλους τους ομολόγους του, προωθώντας έτσι την ιδέα της δημιουργίας της. Ως εκ τούτου, προχώρησαν μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας στη σύγκληση της χθεσινής πρώτης συντονιστικής συνάντησης, έτσι ώστε να τεθούν τα θεμέλια για τη λειτουργία του «Med Group».Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:48:05 PM