Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ - 29/09/2014


Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.


Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, συζητήθηκε η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Οκτωβρίου και το οποίο αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το νέο Πλαίσιο Πολιτικής της ΕΕ για το Κλίμα και την Ενέργεια.

Σε παρέμβασή του, ο κ. Κασουλίδης τόνισε ότι η Κύπρος θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει κατάληξη επί του νέου πλαισίου πολιτικής τον Οκτώβριο έτσι ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να μιλά με μία φωνή στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή και οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2015. Για να επιτύχουμε, όμως, τους φιλόδοξους αυτούς στόχους, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες και ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, είπε. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κασουλίδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που είναι απομονωμένα από τα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα καθώς και στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και που διαθέτουν περιορισμένους πόρους για μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Επίσης, η Ιταλική Προεδρία παρουσίασε έγγραφο για τη μέχρι σήμερα πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με την υλοποίηση των προσανατολισμών που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014 στους τομείς της απασχόλησης, της ανάπτυξης και του ανταγωνισμού. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών καλωσόρισε την πρωτοβουλία της Ιταλικής Προεδρίας, τονίζοντας ότι το έγγραφο που ετοιμάστηκε αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των σημαντικών κοινών στόχων. Όπως αναφέρεται και στο έγγραφο, πρόσθεσε ο κ. Κασουλίδης, τους τελευταίους μήνες έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα προς επίτευξη αυτών των στόχων, οι οποίοι αποτελούν την ευκαιρία να δείξουμε στους πολίτες τι πράττει ή τι μπορεί να πράξει η ΕΕ για αυτούς. Σημαντική παράμετρος για να δούμε ολόκληρη την ΕΕ να κινείται σε ρυθμούς ανάπτυξης και για να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, είναι η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο κρατών μελών, υπογράμμισε ο κ. Κασουλίδης, τονίζοντας ότι μόνον με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κασουλίδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές όσο και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:52:48 PM