Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Κενή Θέση Συμβούλου στη Γραμματεία της Κοινοπολιτείας - 01/03/2010


Η Γραμματεία της Κοινοπολιτείας καλεί τα κράτη μέλη να εισηγηθούν άτομα για διεκδίκηση της θέσης: Adviser (Debt Management) – Special Advisory Services Division.


Η τελευταία ημέρα υποβολής των σχετικών αιτήσεων είναι η 1η Απριλίου 2010. Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.thecommonwealth.org.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:24:34 PM