Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Η Κύπρος υπέγραψε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αφορά την ανάμειξη παιδιών σε ένοπλες συρράξεις - 02/07/2008


Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ Πρέσβης κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης υπέγραψε χθες το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού που αφορά την ανάμειξη παιδιών σε ένοπλες συρράξεις. Ταυτόχρονα, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας κατέθεσε δήλωση δυνάμει του Άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου για τις εθνικές ρυθμίσεις της Κύπρου ως προς τα κατώτατα όρια ηλικίας εθελοντικής στράτευσης και τις συναφείς διασφαλίσεις.


Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μία από τις σημαντικότερες Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τυγχάνει οιονεί καθολικής αποδοχής με 193 κράτη–μέρη, περιλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για αποτροπή ανάμειξης παιδιών σε ένοπλες συρράξεις έχει υπογραφεί από 123 χώρες και επικυρωθεί από119 χώρες.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:00:48 PM