Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο εναρμόνισης με το κεκτημένο του Schengen - 22/07/2015


Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το κεκτημένο Schengen, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση αριθμού σημαντικών προγραμμάτων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. Στις 30 Ιουνίου 2015 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2013 που αναφέρονται πιο κάτω:


1. «Επενδύσεις σχετικά με το εθνικό σύστημα Θεώρησης Διαβατηρίων -VIS»

Η δράση περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

    • Παροχή τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του Εθνικού VIS.
    • Αντικατάσταση συγκεκριμένου εξοπλισμού που είναι μη λειτουργικός ή απαρχαιωμένος, σε σταθμούς εργασίας σε Προξενικά Τμήματα καθορισμένων Πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
    • Επέκταση και εφαρμογή του Εθνικού VIS και στα επαρχιακά γραφεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Το 95% του συνολικού κόστους του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και το υπόλοιπο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής(ΤΥΠ), εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Διενέργεια κτιριακών τροποποιήσεων και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας. Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης για τη συγκεκριμένη περίοδο (Ετήσιο Πρόγραμμα 2013), ολοκληρώθηκαν έργα που αφορούσαν σε κτιριακές τροποποιήσεις και εγκατάσταση εξοπλισμού στα Προξενικά Τμήματα των Πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πεκίνο, Νέο Δελχί και Πρετόρια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους προξενικούς λειτουργούς που επιλαμβάνονται της εξέτασης αιτήσεων και έκδοσης θεωρήσεων εισόδου. Επιπρόσθετα, διασφαλίστηκε πιο ορθολογιστική διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα του Κώδικα Θεωρήσεων, το Εγχειρίδιο για επεξεργασία αιτήσεων θεώρησης και τον κατάλογο Schengen που περιέχει ‘Συστάσεις και Βέλτιστες Πρακτικές’. Το 95% του συνολικού κόστους του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, και το 5% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

3. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού του Εθνικού Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων(ΕΣΘΔ) Visa Information System (VIS). Με την εν λόγω δράση, που συγχρηματοδοτείται κατά 95% από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, διασφαλίστηκε η τρίτη ετήσια συντήρηση/υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού του Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων (VIS), που εγκαταστάθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε 8 προξενικά τμήματα (Κάιρο, Βηρυτό, Αμμάν, Τελ Αβίβ, Τεχεράνη, Ντόχα, Αμπού Ντάμπι, Αγία Πετρούπολη).


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:57:05 PM