Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Χορηγίες κατά την Κυπριακή Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης - 25/01/2016


Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών ΣτΕ

Χορηγίες κατά την Κυπριακή Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις 22 Νοεμβρίου 2016 μέχρι τις 19 Μαΐου 2017.

Κατά τον χρόνο της Προεδρία μας, θα πραγματοποιηθούν στην Λευκωσία και το Στρασβούργο, σειρά συνεδριών, συναντήσεων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων υψηλού πολιτικού και τεχνοκρατικού επιπέδου. Στις συνεδρίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών των 47 κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τις διάφορες δραστηριότητες διοργανώνει η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, και η συναρμόδια σε κάθε περίπτωση Υπηρεσία, Υπουργείο ή Τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις διάφορες δραστηριότητες αναμένεται ότι θα συμμετέχουν πλέον των 1.500 αξιωματούχων των 47 κρατών μελών και της Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι φορείς, εταιρείες, οργανισμοί, ιδρύματα, κλπ, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παραχώρηση χορηγίας, στην Κυπριακή Προεδρία. Η αναφερόμενη χορηγία γίνεται χωρίς καμίας μορφής απαίτηση ανταπόδοσης ή διεκδίκηση ανταλλάγματος ή άλλης αντιπαροχής, εκτός όσων αναφέρονται στο συνημμένο επεξηγηματικό σημείωμα υπό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Δικαιώματα Χορηγών».

Στο επεξηγηματικό σημείωμα, το οποίο επισυνάπτεται, παρουσιάζονται και όλες οι άλλες σχετικές διαδικασίες και λεπτομέρειες. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη Γραμματεία στον αριθμό 22 651027.

Σχετικά Αρχεία:

Eπεξηγηματικό Σημείωμα Χορηγιών Κυπριακής Προεδρίας.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 77Kb)Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:59:25 PM