Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου


Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα στον Τύπο που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου (ΕΙΚ), το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να σημειώσει τα εξής:


Το Υπουργείο Εξωτερικών, μόλις διαπίστωσε το πρόβλημα λειτουργίας του ΕΙΚ τον περασμένο Φεβρουάριο, ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας γνωμάτευση για τον τρόπο αντιμετώπισής του. Η λύση, με βάση τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ήταν ο διορισμός Προσωρινής Διοίκησης του Ιδρύματος. Το κράτος, ως ο ιδρυτής του Ινστιτούτου και έχων έννομο συμφέρον, κατόπιν Πρότασης του Υπουργείου Εξωτερικών, αποφάσισε, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 Ιουνίου 2008, όπως κατατεθεί αίτηση στο Δικαστήριο, ώστε να διοριστεί Προσωρινή Διοίκηση.

Για τις ενέργειες του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μάρκου Κυπριανού, προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου, τα μέλη του Συμβουλίου Κυβερνητών είχαν ενημερωθεί λεπτομερώς στις 3 Ιουλίου 2008 από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τη Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας για την ύπαρξη νομικών και καταστατικών προβλημάτων στο ΕΙΚ με επιστολή του στις 8 Σεπτεμβρίου 2008. Με την επιστολή αυτή, καθώς και με νεότερη επιστολή του στις 13 Οκτωβρίου 2008, επισυναπτόταν η αλληλογραφία αναφορικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις του ΕΙΚ.

Επισημαίνεται, επίσης, πως ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την Ευρωπαία Επίτροπο για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας κα Benita Ferrero-Waldner, η οποία ήταν μέλος του Συμβουλίου Κυβερνητών του ΕΙΚ ως ex officio μέλος, με επιστολές του, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2008 και 21 Οκτωβρίου 2008.
Στις 6 Οκτωβρίου 2008 εκδόθηκε το σχετικό Διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με το οποίο ορίστηκε η Προσωρινή Διοίκηση του Ινστιτούτου, η οποία αποτελείται από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω και τον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού, για να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων του καταστατικού του ΕΙΚ), ούτως ώστε το ΕΙΚ να λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό του.

Στις 20 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία μελών της Προσωρινής Διοίκησης, στην οποία έγιναν εισηγήσεις ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό του ΕΙΚ. Στην συνέχεια, η Προσωρινή Διοίκηση διαβίβασε στους νομικούς συμβούλους του ΕΙΚ τις προτεινόμενες αλλαγές, ώστε να ετοιμαστεί προσχέδιο νέου καταστατικού.

Τέλος, αναφέρεται πως ο Υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη συγκαλέσει συνεδρίαση της Προσωρινής Διοίκησης του ΕΙΚ στις 18 Δεκεμβρίου 2008. Σκοπός της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων, είναι και η έγκριση του νέου καταστατικού του ΕΙΚ.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει σχετική με το ΕΙΚ ανακοίνωση Τύπου στις 4 Αυγούστου 2008.Τελευταία Ενημέρωση στις: 06/06/2016 08:25:52 AM