Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ενδιάμεσο Ψήφισμα Επιτροπής Υπουργών (ΑΔ) ΣτΕ αναφορικά με την εκτέλεση της Απόφασης του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Βαρνάβα εναντίον Τουρκίας - 03/10/2013


H Επιτροπή Υπουργών (ΑΔ) του ΣτΕ υιοθέτησε, στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, Ενδιάμεσο Ψήφισμα αναφορικά με την εκτέλεση της Απόφασης του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Βαρνάβα εναντίον Τουρκίας. Στο Ενδιάμεσο Ψήφισμα η Επιτροπή υπενθυμίζει την σχετική Απόφαση του ΕΔΑΔ (18/9/2009) στην εν λόγω υπόθεση, εκφράζει μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός πως η Τουρκία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με την άνευ όρων νομική υποχρέωσή της να καταβάλει δίκαιη αποζημίωση στους αιτητές, και απαιτεί από την Τουρκία να πληρώσει, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, τα ποσά σε σχέση με την δίκαιη αποζημίωση καθώς και τους τόκους υπερημερίας που οφείλονται με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2009.


Ακολουθεί το κείμενο του Ενδιάμεσου Ψηφίσματος στην αγγλική:

Interim Resolution CM/ResDH(2013)201
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
Varnava against Turkey

(judgment of 18 September 2009 – Grand Chamber)
(adopted by the Committee of Ministers on 26 September 2013
at the 1179th meeting of Ministers’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter “the Convention”);

Recalling that in its judgment of 18 September 2009 the European Court of Human Rights held that Turkey was to pay before 18 December 2009, 12 000 euros per application in respect of non-pecuniary damage and 8 000 euros per application in respect of costs and expenses;
Deeply deploring that Turkey has still not complied with its unconditional obligation to pay these amounts,

EXHORTS Turkey to pay, without further delay, the sums awarded in respect of just satisfaction in the Court's judgment of 18 September 2009, as well as the default interest due.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:46:49 PM