Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Αποφασίστηκε η φύλαξη του φορτίου του πλοίου «Monchegorsk» στην Κύπρο - 13/02/2009


Ανακοινώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε την εκφόρτωση του υλικού που υπάρχει στο πλοίο «Monchegorsk» και τη φύλαξη του στην Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία ενημέρωσε ήδη για την απόφαση της τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.


Η φύλαξη του φορτίου δεν εμπερικλείει κανένα κίνδυνο.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:14:07 PM