Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τις αποφάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης - 05/12/2014


Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ικανοποίηση για τις χθεσινές αποφάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία εξέτασε την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που λήφθηκε στις 12 Μαΐου 2014 για δίκαιη αποζημίωση στο πλαίσιο της Δ’ Διακρατικής Προσφυγής «Κύπρος εναντίον Τουρκίας», αλλά και τις ατομικές προσφυγές για τις υποθέσεις Ξενίδη-Αρέστη και Βαρνάβα.


Πιο συγκεκριμένα, και παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας να αποφύγει την υιοθέτηση απόφασης που θα επέτρεπε την εκτέλεση της Απόφασης του ΕΔΑΔ, η Κυπριακή Δημοκρατία με την υποστήριξη της πλειοψηφίας των κρατών μελών του Συμβουλίου, πέτυχε την υιοθέτηση των εξής αποφάσεων:

Για τη Δ’ Διακρατική Προσφυγή, η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε:

  • Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Απόφασης του ΕΔΑΔ,
  • Κάλεσε τα μέλη να υποβάλουν προτάσεις προς συζήτηση για τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει η Τουρκία για να συμμορφωθεί με την Απόφαση σε σχέση με το περιουσιακό των εκτοπισμένων.

Για τις υποθέσεις Ξενίδη-Αρέστη και Βαρνάβα, η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε:
  • Ότι η Τουρκία έχει υποχρέωση να καταβάλει άνευ όρων το ποσό της δίκαιης αποζημίωσης όπως επιδικάστηκε από το Δικαστήριο,
  • Εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την έλλειψη ανταπόκρισης από πλευράς Τουρκίας στις σχετικές επιστολές που στάληκαν στην Τουρκία από την Επιτροπή,
  • Προέτρεψε την Τουρκία να αναθεωρήσει τη στάση της και να καταβάλει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση το επιδικασθέν ποσό καθώς και τους τόκους υπερημερίας,
  • Το θέμα της καταβολής της δίκαιης ικανοποίησης να επανεξεταστεί τον Μάρτιο του 2015,
  • Όπως εξεταστούν ξεχωριστά μέτρα για τις υποθέσεις Ξενίδη-Αρέστη τον Μάρτιο 2015 και Βαρνάβα τον Ιούνιο 2015.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:53:55 PM