Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων: Ολοκλήρωση Δράσης Ετήσιου Προγράμματος 2010 - 04/09/2012


Το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2010 του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013), έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση της δράσης «Κτιριακές τροποποιήσεις και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας σε Προξενικά Τμήματα της Kυπριακής Δημοκρατίας σε τρίτες χώρες».


Η Δράση ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2012 και περιλάμβανε συγκεκριμένα:

    • Την προετοιμασία για υλοποίηση κτιριακών τροποποιήσεων και εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας σε Προξενικά Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Μόσχα, Αμμάν, Αγία Πετρούπολη, Βελιγράδι, Τεχεράνη, Ναϊρόμπι, Άμπου Ντάμπι, Δαμασκό, Βηρυτό, Κίεβο και Μουσκάτ οι οποίες προγραμματίζονται στα πλαίσια των ετησίων προγραμμάτων 2010, 2012 και 2013.
    • Τη διενέργεια κτιριακών τροποποιήσεων και την εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας στα Προξενικά Τμήματα των Πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Μουσκάτ, Αμμάν, Αγία Πετρούπολη και Βελιγράδι.

Με την υλοποίηση κτιριακών τροποποιήσεων και την εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας στα πιο πάνω τέσσερα Προξενικά Τμήματα της Δημοκρατίας επετεύχθησαν τα εξής:
    • Οι εγκαταστάσεις εναρμονιστήκαν με τις απαιτήσεις του κεκτημένου Σένγκεν.
    • Δημιουργήθηκε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους προξενικούς λειτουργούς που ασχολούνται με την εξέταση των αιτήσεων και την έκδοση θεωρήσεων εισόδου.
    • Διασφαλίστηκε η σωστή διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ε όπως αυτά περιγράφονται στον Κοινοτικό Κώδικα Θεωρήσεων, το Εγχειρίδιο για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των χορηγηθέντων θεωρήσεων και τον κατάλογο Σένγκεν-Συστάσεις και Βέλτιστες Πρακτικές.

Το συνολικό κόστος της δράσης ανήλθε στα €361,602.20. Το 75% του ποσού αυτού που ανέρχεται στα €271,201.65 θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και το 25% που ανέρχεται στα €90,400.55 από την Κυπριακή Δημοκρατία.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:40:48 PM