Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Τις ανάγκες στελέχωσης του Υπουργείου Παιδείας στη ΜΑΕΕ συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Παιδείας


Οι ανάγκες εκπροσώπησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό, αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή κατά τη διάρκεια συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016, στο Υπουργείο Εξωτερικών.


Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Καδής παρουσίασε τα δεδομένα που τεκμηριώνουν τις αυξημένες ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες (ΜΑΕΕ), το οποίο σήμερα αντιπροσωπεύεται από έναν λειτουργό.

Ο κ. Κασουλίδης αναγνώρισε την ύπαρξη των αναγκών αυτών, τις οποίες είχε υποδείξει με σχετική σημείωση και στην αρχική επιστολή του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2015, με την οποία αιτείτο την απόσπαση δεύτερου λειτουργού στη ΜΑΕΕ. Συναφώς αναφέρεται, ότι στην εν λόγω επιστολή ο Υπουργός Εξωτερικών έδιδε οδηγίες σε υπηρεσιακούς όπως διερευνήσουν το αίτημα, στο πλαίσιο των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, με την υπόδειξη ότι «…αυτοί [το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού] γνωρίζουν καλύτερα…»

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ότι το θέμα ενίσχυσης της εκπροσώπησης του Υπουργείου Παιδείας στις Βρυξέλλες, θα επανεξετασθεί στο πλαίσιο του υπηρεσιακού διαλόγου μεταξύ των δύο Υπουργείων και των οικονομικών περιορισμών στον Προϋπολογισμό, και πως Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Παιδείας θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία.Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/11/2016 02:12:11 PM