Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών για το 53ο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας - 18/05/2015


Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση για το σημερινό 53ο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ – Τουρκίας:


«Ήθελα να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα του σημερινού Συμβουλίου Σύνδεσης της ΕΕ με την Τουρκία, ιδιαίτερα εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει προηγηθεί μια σημαντική προεργασία από πλευράς της κυπριακής αντιπροσωπείας, και όλα όσα έχουν συμφωνηθεί έχουν τιμηθεί από πλευράς της Λετονικής Προεδρίας της ΕΕ.

Καταρχάς, θέλω να υπενθυμίσω ότι εκείνο που ενόχλησε πέρσι με την κυκλοφορία εγγράφου από την Τουρκία στο τέλος του Συμβουλίου Σύνδεσης ήταν οι αναφορές σε ‘εκλιπούσα’ Κυπριακή Δημοκρατία. Το γεγονός ότι το έγγραφο δόθηκε στο τέλος του περσινού Συμβουλίου Σύνδεσης δεν έδωσε στην Ελληνική Προεδρία τον χρόνο να αντιδράσει, εξαιτίας του ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιο ήταν το περιεχόμενό του. Φέτος, επιμέναμε ότι η Κοινή Θέση της ΕΕ θα πρέπει να ανταλλαγεί με τη Θέση της Τουρκίας και έτσι η Τουρκία κυκλοφόρησε έγκαιρα ένα πρώτο έγγραφο προς όλα τα κράτη μέλη. Στη συνέχεια, σήμερα το έγγραφο αυτό μεταβλήθηκε και οι δύο αναφορές που είχε το προηγούμενο περί ‘εκλιπούσας’ Κυπριακής Δημοκρατίας αφαιρέθηκαν.

Η Λετονική Προεδρία, στο πρώτο μέρος της ημερήσιας διάταξης που ήταν η έγκριση των πρακτικών της περσινής Συνεδρίας, προέβη σε Δήλωση για να καταγραφεί στα πρακτικά. Η Δήλωση της Προεδρίας ήταν η απάντηση της ΕΕ στον ισχυρισμό της Τουρκίας για ‘εκλιπούσα’ Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέροντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο νόμιμο, αναγνωρισμένο κράτος μέλος της ΕΕ. Στη συνέχεια, κατά την παρουσίαση της Κοινής Θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναλήφθηκε από πλευράς Λετονικής Προεδρίας η θέση σε σχέση με τη νομική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τονίστηκε και η ανάγκη για την αναγνώριση όλων των κρατών μελών σαν απαραίτητο συστατικό της ενταξιακής διαδικασίας, όπως προβλέπεται από τη Δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005.

Η ΕΕ, επίσης, αναφέρθηκε στο σύνολο των υποχρεώσεων της Τουρκίας που σχετίζονται με την Κύπρο, για τις οποίες δεν έχει καταγραφεί, δυστυχώς, καμία ουσιαστική πρόοδος. Καταγράφεται, επίσης, το παράνομο των τουρκικών δραστηριοτήτων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου και τονίζεται η ανάγκη σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου επί των χωρικών της υδάτων και στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη.

Αναφέρεται και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων, αναφορές για πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, για αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών και για συνεργασία της Τουρκίας με τις γειτονικές χώρες σε σχέση με διασυνοριακές επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας του Akkuyu, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ονομαστικά και ο Επίτροπος Hahn στη δική του παρέμβαση. Τονίζεται, επίσης, η ανάγκη συνεργασίας της Τουρκίας με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ασφάλεια των πτήσεων λόγω της λειτουργίας παράνομων Κέντρων Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και η κατάργηση διακρίσεων στην πρακτική έκδοσης ηλεκτρονικών θεωρήσεων (e-visa). Αλλά η πιο σημαντική, για εμένα, θέση της ΕΕ είναι ότι καλείται η Τουρκία να αποδείξει έμπρακτα την υποστήριξή της στη διαδικασία των συνομιλιών για την επίλυση Κυπριακού».Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:56:15 PM