Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Γραπτή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στο Λουξεμβούργο - 22/10/2013


Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ αποφάσισε σήμερα, σε συνέχεια των συζητήσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων τον περασμένο Ιούνιο, να προχωρήσει στο άνοιγμα του Κεφαλαίου 22 (Περιφερειακή Πολιτική και Συντονισμός των Διαρθρωτικών Μέσων) στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την ΕΕ.


Το Κεφάλαιο 22 δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στα οκτώ Διαπραγματευτικά Κεφάλαια που, με ομόφωνη απόφαση, το Συμβούλιο της ΕΕ πάγωσε το 2006 ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις έναντι της Ένωσης που αφορούν το Πρωτόκολλο της Άγκυρας και την αντιδήλωση του Σεπτεμβρίου 2005. Ούτε και είναι ανάμεσα στα έξι Διαπραγματευτικά Κεφάλαια που πάγωσε μονομερώς η Κύπρος το 2009, ως αντίδραση στην εμμονή της Τουρκίας να τηρεί την ίδια στάση. Ως εκ τούτου, η Κύπρος έδωσε τη συγκατάθεσή της για άνοιγμα του εν λόγω Διαπραγματευτικού Κεφαλαίου, στη βάση των δικών του κριτηρίων.

Αν η Τουρκία ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τότε η Κύπρος θα ανταποκρίνεται ανάλογα.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:47:05 PM