Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης της Αυστρίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών - 23/07/2014


Υπογράφηκε στις 17 Ιουλίου 2014, στη Βιέννη, Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών. Από κυπριακής πλευράς την Συμφωνία υπέγραψε ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία κ. Μάριος Ιερωνυμίδης, και από Αυστριακής πλευράς ο Γενικός Γραμματέας του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών, Dr. Michael Linhart. Η Συμφωνία αναφέρεται μεταξύ άλλων στις διαδικασίες και στα πρότυπα στη βάση των οποίων επιτρέπεται η ανταλλαγή και διαφύλαξη διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών. Η υπογραφή της Συμφωνίας αναμένεται ότι θα συμβάλλει περαιτέρω στην εμβάθυνση και διεύρυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:51:39 PM