Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών - 13/10/2014


Υπογράφηκε σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2014, στην Αθήνα, από τους Υπουργούς Εξωτερικών Κύπρου και Ελλάδας, η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία τους στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης.


Η Συμφωνία επιβεβαιώνει την εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο κρατών και προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων αρμοδίων αρχών σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσα στις Περιοχές Έρευνας και Διάσωσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 και των Παραρτημάτων αυτής και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 και των Πρωτοκόλλων της.

Προβλέπει, επίσης, μεταξύ άλλων, το συντονισμό επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από τα αρμόδια κέντρα των δύο κρατών, δηλαδή του JRCC Λάρνακας και του JRCC Πειραιά, την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων Έρευνας και Διάσωσης.

Με τη Συμφωνία καθορίζεται το κοινό όριο μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, δηλαδή το δυτικό όριο της Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ανατολικό όριο της Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, το μήκος του οποίου είναι 287 χιλιόμετρα.

Πατήστε εδώ για το συνημμένο χάρτη που δείχνει την Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και το κοινό όριο μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, δηλαδή το δυτικό όριο της Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ανατολικό όριο της Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, το μήκος του οποίου είναι 287 χιλιόμετρα.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:53:02 PM