Κυπριακή Δημοκρατία

Διεύθυνση Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων


Αποστολή


Η Διεύθυνση Σένγκεν και Προξενικών Υποθέσεων εκτελεί ένα πολυδιάστατο έργο, καθώς διαχειρίζεται θέματα που αφορούν στους Κύπριους πολίτες στο εξωτερικό αλλά και στους αλλοδαπούς που επισκέπτονται ή διαμένουν στην Κύπρο, καθώς επίσης και στην προετοιμασία για πλήρη ένταξη της Κύπρου στο χώρο Σένγκεν.


Στο πλαίσιο της πολιτικής θεωρήσεων εισόδου, η Διεύθυνση είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη της εναρμόνισης με το κεκτημένο Σένγκεν, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται οι δράσεις της υιοθέτησης και εφαρμογής του Κώδικα Θεωρήσεων, της εναρμόνισης των οικημάτων των Προξενικών Τμημάτων των Διπλωματικών Αποστολών με τις προδιαγραφές του Κεκτημένου Schengen, καθώς και της εγκατάστασης και λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις Εισόδου (Visa Information System-VIS). Η εν λόγω εναρμόνιση συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό, ενώ η εγκατάσταση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις Εισόδου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Σένγκεν είναι επιφορτισμένο με την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν στο Υπουργείο Εξωτερικών και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων αποτελεί το βασικό πυρήνα στήριξης των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό αλλά και το πρώτο σημείο επαφής των Διπλωματικών Αποστολών διαπιστευμένων στην Κύπρο σε ότι αφορά θέματα προξενικής φύσεως. Μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, το Τμήμα επιλαμβάνεται καθημερινά πολυάριθμων ερωτημάτων και ζητημάτων που σχετίζονται με την έκδοση θεωρήσεων για σκοπούς εργασίας, φοίτησης, τουρισμού ή και εκπαίδευσης στην Κύπρο, σε ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς. Παράλληλα σε συνεχή συνεργασία με τις διαπιστευμένες στην Κύπρο Διπλωματικές Αποστολές, προωθούνται ζητήματα που αφορούν αλλοδαπούς.Τελευταία Ενημέρωση στις: 22/08/2016 01:15:32 PMNo documents found