Κυπριακή Δημοκρατία

Ταξιδιωτικές Πληροφορίες για Κύπριους Υπήκοους


Γενικές Συμβουλές προς Κύπριους Ταξιδιώτες
Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/08/2016 12:12:24 PMΕυρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθενείας - ΕΚΑΑ (για χώρες εντός της ΕΕ/ΕΟΧ).
Κλήση 112 (για εντός της ΕΕ/ΕΟΧ).
Ασφάλεια ταξιδιού.
Ανήλικοι ταξιδιώτες.
Τηλέφωνα/στοιχεία επικοινωνίας συγγενικών προσώπων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (με την κράτηση εισιτηρίου).
Ενημέρωση για τη διαδικασία εισδοχής στη χώρα/ες προορισμού (θεωρήσεις εισόδου, ισχύς διαβατήριων/ταυτοτήτων, άδειες οδήγησης-νόμοι κτλ.).
Γενικές Οδηγίες προς Κύπριους ταξιδιώτες (τι να αποφεύγουν για να είναι ασφαλείς/υγιείς – έρευνα προορισμού/ τοπικές ιδιαιτερότητες).
Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών.
Τηλέφωνα/στοιχεία επικοινωνίας διαπιστευμένης Διπλωματικής Αποστολής (ΔΑ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.