Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Κενή Θέση στην Κοινοπολιτεία - 28/05/2010


Η Γραμματεία της Κοινοπολιτείας καλεί τα κράτη μέλη να εισηγηθούν άτομα για διεκδίκηση της θέσης: Post of Director, Strategic Planning and Evaluation Division. Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να φτάσουν στη Γραμματεία, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, μέχρι την 22η Ιουνίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.thecommonwealth.org.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:13:43 PM