Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σχετικά με τη διοργάνωση Δημόσιας Διαβούλευσης
για την Οικονομική Διπλωματία, στη Λεμεσό, στις 15 Απριλίου 2019Το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της πολιτικής για ενίσχυση και διεύρυνση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, ανακοινώνει τη διοργάνωση Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο την Οικονομική Διπλωματία, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, στις 6 μ.μ., στο Ξενοδοχείο Parklane στη Λεμεσό.

Η Διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες με άποψη για το αντικείμενο, καθώς επίσης στο οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα της Κύπρου. Τα αποτελέσματά της θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου που έχει μόλις ξεκινήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την κοινοπραξία Clingendael Academy – Ecorys, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χαρτογράφηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Οικονομική Διπλωματία, τον εντοπισμό ενδεχόμενων κενών και επικαλύψεων, την ανάπτυξη Στρατηγικής και Σχεδίων Δράσης και την κατάρτιση του διπλωματικού προσωπικού και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το εν λόγω έργο, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των €135.000, χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής Οικονομικής Διπλωματίας για την Κύπρο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος αντίκτυπος στην Κυπριακή οικονομία και την κοινωνία των πολιτών.

Ο διάλογος με τους πολίτες αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Δημόσια Διαβούλευση για την Οικονομική Διπλωματία θα είναι η δεύτερη κατά σειρά που διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ εντός του έτους αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες, σε θεματική βάση. Η πρώτη δημόσια διαβούλευση γενικά επί θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, τον Αύγουστο του 2018.Τελευταία Ενημέρωση στις: 29/03/2019 02:40:10 PM