Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία:
Via Giovanni Paisiello
26-00198
Ρώμη
Iταλία

Tηλ.: + 39 06 85 35 15 30, + 39 06 85 35 79 49
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 85 35 14 41
Ηλεκτρ. Διεύθ.: mauritania.roma@yahoo.itΩρες Γραφείου:
09:00 – 15:00 (Δευτέρα - Πέμπτη)
09:00 - 13:00 (Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
28 ΝοεμβρίουΚα. Mariem Aouffa
Πρέσβης
19.12.2016Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/07/2018 09:00:21 AM