Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΙΝΟ

Έδρα Πρεσβείας:
Ιταλία

Πρεσβεία:
35, Via Ludovisi
00187 Rome
Italy

Τηλ.: + 39 06 80 883 65 - 7
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 80 88 338
Ηλεκτρ. Διεύθ.: cancelleria@ambasciatacipro.it

Προξενείο:
35, Via Ludovisi
00187 Rome
Italy

Τηλ.: + 39 06 80 88 365 - 7
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 80 88 338
Ηλεκτρ. Διεύθ.: consolato@ambasciatacipro.it

Γραφείο Τύπου:
35, Via Ludovisi
00187 Rome
Italy

Τηλ.: + 39 06 80 88 365 - 7
Τηλεμοιότυπο: + 39 06 80 88 338
Ηλεκτρ. Διεύθ.: info@ambasciatacipro.itΑ.Ε. Κος. Τάσος Τζιωνής
Πρέσβης
24.03.2015


Τελευταία Ενημέρωση στις: 26/06/2017 09:41:34 AM