Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Ε)


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρεσβεία
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 9
Severis Building
2ος όροφος
1065 Λευκωσία
Κύπρος

Τ.Θ. 21438
1508 Nicosia
Κύπρος

Tηλ.: + 357 22 45 80 20, + 358 91 605 55 55 (24 ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 357 22 44 78 80
Ηλεκτρ. Διεύθ.: sanomat.nic@formin.fi
Ιστοσελίδα: http://www.finland.org.cy/


΄Ωρες Γραφείου:  
08:15 – 12:30, 13:00 - 16:30 (Δευτέρα – Πέμπτη)
08:15 - 13:30 (Παρασκευή)

΄Ωρες Επισκέψεων για το κοινό:
09:00 - 12:00 (Τρίτη - Πέμπτη)


Εθνική Επέτειος:
6 Δεκεμβρίου - Ημέρα ΑνεξαρτησίαςΚος. Timo Heino
Πρέσβης
Κα. Kerstin Höglund
03.10.2016Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/12/2019 03:16:29 PM