Κυπριακή Δημοκρατία

Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό


ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Ε)


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Υπάτη Αρμοστεία:
13 St. James' Square
London SW1Y 4LB
United Kingdom

Τηλ.: + 44 207 3214 100, 22 65 15 40 (απευθεία τηλεφωνική σύνδεση από την Κύπρο)
Τηλεμοιότυπο: + 44 207 3214 164
Hλεκτρ. Διεύθ.: CyprusinUK@mfa.gov.cy, CyprusHCLondon@mfa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy/highcomlondon
Facebook: Cyprus High Commission in the UK
Twitter: @CyprusinUK
Twitter Ύπατου Αρμοστή: @eevriviades
Twitter Πολιτιστικού Τμήματος Ύπατης Αρμοστείας: @culturalchcuk
Twitter Εμπορικού Κέντρου Ύπατης Αρμοστείας: @cyprustradeuk


  Γραφείο Ύπατου Αρμοστή:
  Τηλ.: + 44 207 3214 100, 22 65 15 40 (απευθεία τηλεφωνική σύνδεση από την Κύπρο)
  Hλεκτρ. Διεύθ.: CyprusHCLondon@mfa.gov.cy


  Πολιτικό Τμήμα:
  Ηλεκτρ. Διεύθ.: CyprusinUK@mfa.gov.cy


  Γενικό Προξενικό Τμήμα:

  Για Προξενικά Θέματα:
  Τηλ.: + 44 207 3214 132, 22 65 15 41 (απευθεία τηλεφωνική σύνδεση από την Κύπρο)
  Τηλεμοιότυπο: + 44 207 3214 160
  Hλεκτρ. Διεύθ.: hclconsular@mfa.gov.cy

  Για Επιδοτούμενους Ασθενείς:
  Τηλ.: + 44 207 3214 155, 22 65 15 40 (απευθεία τηλεφωνική σύνδεση από την Κύπρο)
  Hλεκτρ. Διεύθ.: hclmedical@mfa.gov.cy

  Ώρες κοινού στο Προξενικό Τμήμα:
  09:30 - 13:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)

  Ώρες Τηλεφωνικής Επικoινωνίας:
  14:00 - 16:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


  Γραφείο Ακολούθου Άμυνας:
  Hλεκτρ. Διεύθ.: CyprusinUK@mfa.gov.cy


  Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας:
  Hλεκτρ. Διεύθ.: dmslo@tiscali.co.uk


  Τμήμα Διαφώτισης:
  Hλεκτρ. Διεύθ.: hclpress@mfa.gov.cy


  Μορφωτικό Τμήμα:
  Hλεκτρ. Διεύθ.: a.hadjikyriacou@culturalchc.co.uk


  Εμπορικό Τμήμα:
  Hλεκτρ. Διεύθ.: info@cyprustrade.co.uk


  Γραφείο Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού:
  Hλεκτρ. Διεύθ.: londonadmincto@btconnect.com


  Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή:
  Τηλ.: + 44 208 88 169 82
  Τηλεμοιότυπο: + 44 208 36 58 257
  Hλεκτρ. Διεύθ.: kea.uk@outlook.com, kea@schools.ac.cy


  Ώρες Γραφείου (ανοιχτό στο κοινό):
  09:00 - 16:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)  Α.Ε. Κος. Ευριπίδης Λ. Ευριβιάδης
  Ύπατος Αρμοστής
  11.03.2014


  Τελευταία Ενημέρωση στις: 17/10/2017 03:57:36 PM