Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για πλήρωση κενών θέσεων Ακoλούθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Εξωτερικών - 10/09/2009


Το Υπουργείο Εξωτερικών πληροφορεί όσους υπέβαλαν αίτηση για διορισμό στις κενές θέσεις Ακολούθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας που προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 13.3.2009, ότι ο Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός που προβλέπεται από το Σχέδιο Υπηρεσίας των εν λόγω θέσεων, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα και Τρίτη 5 και 6 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 09:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία και θα περιλαμβάνει τις πιο κάτω Ενότητες:


Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009

1. Ενότητα Α – Ελληνική / Τουρκική γλώσσα
2. Ενότητα Β – Αγγλική γλώσσα

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009

1. Ενότητα Γ – Κυπριακά Θέματα
2. Ενότητα Δ – Ευρωπαϊκή Ένωση
3. Ενότητα Ε – Διεθνή Θέματα

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

2. Προσωπικές συστημένες επιστολές για συμμετοχή στην εξέταση προς όλους τους υποψηφίους έχουν σταλεί ταχυδρομικώς.

3. Όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν παραλάβει τη σχετική επιστολή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εξωτερικών είτε τηλεφωνικώς, στα τηλέφωνα 22401176 και 22401180, είτε με προσωπική επίσκεψη στα γραφεία του Υπουργείου για διευθέτηση της συμμετοχής τους στην εξέταση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

10 Σεπτεμβρίου 2009Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:21:55 PM