Κυπριακή Δημοκρατία

Επιτιμοι Πρόξενοι της Κύπρου στο Εξωτερικό


ΠΟΛΩΝΙΑ


1. Κος. Jan Michalewski
Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Gdynia

Προξενείο:
35 Zolnierzy I AWP Street
81-383 Gdynia
Poland

Τηλ.: + 48 58 620 94 43
Ηλεκτρ. Διεύθ.: janmichal@poczta.onet.pl, jan.michal@outlouk.com


Ώρες Γραφείου:
10:00 – 12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)

2. Κος. Michal Czerepaniak
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας - Szczecin

Προξενείο:
Jana Matejki 22 Street
70-530 Szczecin

Poland


Τηλ.: + 48 91 431 07 70, + 48 91 431 07 71, + 48 601 723 124 (κινητό)
Ηλεκτρ. Διεύθ.:
cyprusconsulate@maritime.pl


Ώρες Γραφείου:
10:00 – 15:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)
Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/09/2018 01:50:08 PM