Κυπριακή Δημοκρατία

Ξένες Διπλωματικές Αποστολές στην Κύπρο & Διεθνείς Οργανισμοί


ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ


ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έδρα Ύπατης Αρμοστείας:
Ελλάδα

Ύπατη Αρμοστεία:
Λεωφόρος. Κηφισσίας 60
151 25 Μαρούσι
Ελλάδα

Τηλ.: + 30 210 617 80 20, + 30 693 221 46 22 ( 24 ώρες τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης)
Τηλεμοιότυπο: + 30 210 610 66 36, + 30 210 610 66 40
Ηλεκτρ. Διεύθ.: athens.info@dirco.gov.za
Ιστοσελίδα: www.dirco.gov.za


Προξενικό Τμήμα:
Τηλ.: + 30 210 617 80 20
Τηλεμοιότυπο: + 30 210 610 66 36
Ηλεκτρ. Διεύθ.: athens.consular@dirco.gov.za


Προξενικό Γραφείο ώρες για το κοινό:
08:00 - 12:00 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Ώρες Γραφείου:
08:00 – 16:15 (Δευτέρα - Παρασκευή)


Εθνική Επέτειος:
27 ΑπριλίουKος. Marthinus Christoffel Johannes Van Schalkwyk
Ύπατος Αρμοστής


Kος. Ahmed Hoosen Seedat
Σύμβουλός (Πολιτικές Υποθέσεις)


Ms. Kgopotso Rose John
Γραμματέας Α΄ (Πολιτικές Υποθέσεις)


Kα. Gaelebale Esther Marole
Γραμματέας Α΄ (Διοίκηση και Προξενικές Υποθέσεις)


Kα. Refilwe Leso
Γραμματέας Γ΄Τελευταία Ενημέρωση στις: 04/01/2019 02:07:30 PM